TEOLLISUUTEEN

KAPASITEETTIA SUUNNITTELUUN

Suunnitteluohjelmistot mahdollistavat valmiina olevan suunnitteludatan hyödyntämisen kustannustehokkaasti. 3D-mallinnettu kokonaisuus voidaan siirtää natiiviformaattien kautta suunnitteluohjelmasta toiseen. Muutetuista osista ja kokonaisuuksista tehdään uudet dokumentit sovitussa muodossa. Muuttumattomat osat säilyy ennallaan ja niihin ei tarvitse tuhlata resursseja.

CAD-PIIRUSTUKSET 3D-MUOTOON

Hyödynnetään valmis suunnittelutieto ja luodaan niiden avulla 3D-malli. Samalla voidaan päivittää ja tarkastaa osat sekä niiden yhteensopivuus kokonaisuudeksi. Jatkossa tuotekehitys ja dokumenttien päivitys on kustannustehokasta. 3D-mallista voidaan tehdä ilmaisella katseluohjelmalla toimiva versio, mitä voi hyödyntää niin valmistuksessa kuin jatkotoimissakin.

TERÄSRAKENNESUUNNITTELU

Rakenteiden suunnittelu ja mitoitus asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Osa-, kokoonpano-, räjäytys-, levitys-kuvat ym.